Hvad er 6th Sense Solution?

6th Sense Solution er et software-konsulenthus med speciale i embeddede løsninger. Vores samlede kompetencer udgøres af et netværk af erfare udviklere, der hver bidrager med tekniske specialer og stor erfaring indenfor flere fagomrĂĄder.

Vi mener, at et godt slutprodukt opnås igennem gennemarbejdet design, hvor slutproduktets funktionalitet, sammen med projektetes tidsmæssige og økonomiske rammer, altid er i højeste fokus.

Vort speciale er den hardware-nære programmering på mange forskellige hardware platforme, alt ligefra de mindste microcontrollere til PC platformen. Vi har kompetencer indenfor udvikling af images til Windows XP embedded/Windows CE og arbejder med driver- og applikationsudvikling i C, C++ og C#.

Og ellers arbejder vi med det, du gerne vil have os til at løse!

Mennesket er udstyret med 5 sanser, 5 unikke og uundværlige egenskaber. Sanserne giver os muligheder i livet. De fleste af de udfordringer hverdagen giver os, identificeres og løses ved at sanserne arbejder sammen på kryds og tværs. Dette samarbejde mellem sanserne gør, at vi som mennesker kan formå at tilpasse os, at vi kan iagtage, være på vagt - dette er fundamentet for næsten alt hvad vi foretager os.

Hos 6th Sense Solution tilføjer vi en ekstra sans, en ekstra dimension, den 6. sans:
Kreativitet og innovation, der flyttet gamle grænser og åbner op for nye muligheder.